Navamedic ASA:

16-02-2016 16:04:00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.