Navamedic ASA:

15-06-2016 14:46:00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.