Re5®

Hvad er Re5®-NTS?

Re5®-NTS er et dansk udviklet og klinisk dokumenteret
behandlingskoncept, som benytter elektriske impulser i behandlingen af patienter med ”refraktær depression”.
Re5®-NTS blev godkendt i Europa i september, 2015.
I Danmark er Re5®-NTS godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Effektiv behandling med T-PEMF
Behandlingen med Re5®-NTS er baseret på T-PEMF, som er en forkortelse for Transkranielle Pulserende Elektro Magnetiske Felter. Re5®-NTS står for Re5®-Neuro Treatment System.
Re5-NTS systemet består af en puls-generator og en hjelm med 7 strømførende spoler, som overfører elektriske impulser til hjernen via pulserende elektromagnetiske felter.
Hjelmen, som er forbundet til puls-generatoren med de 7 spoler, sættes på hovedet.
En Re5-NTS behandling varer 30 minutter og skal gentages dagligt i 8 uger. Man er ikke i stand til at mærke de elektriske pulser eller stimuleringen, mens den påføres, men kliniske studier1,2,3 har dokumenteret en særdeles markant positiv effekt på ellers terapiresistente patienter med depression.

Re5®-NTS er som nævnt en ren dansk opfindelse, som er gjort af danske forskere på henholdsvis Københavns Universitet i samarbejde med forskere fra Niels Bohr Instituttet, Karolinska Institutet i Sverige samt af psykiatere på psykiatrisk hospital i Hillerød Sygehus, psykiatrisk hospital i Aarhus samt på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet.


Virkningsmekanisme
Populært sagt kommunikerer cellerne i en depressionsramt hjerne dårligt med hinanden. Re5®-NTS hjelmens elektriske impulser foranlediger at nogle af hjernens naturlige elektriske felter i vævet aktiverer nerveceller og celler i kapillærerne (de små blodkar) til at udskille vigtige signalstoffer relateret til vækst og aktivitet. Ved denne proces øges aktivitetsniveauet i hjernen. De pålagte elektriske pulser i hjernen ved Re5 behandlingen sikrer en øget aktivitet i hjernen også kaldet øget plasticitet. Den energi, som påføres hjernen, lagres i et bestemt protein, som bl.a. virker fremmende for nydannelsen af kroppens mindste blodkar, kapillærerne 4.

1. Martiny K., Lunde M., Bech P.
Transcranial low voltage pulsed electromagnetic fields in patients with treatment-resistant depression.
Biol Psychiatry. 2010 Jul 15;68(2):163-9

2. Birgit Straasø, Lise Lauritzen, Marianne Lunde, Maj Vinberg, Lone Lindberg, Erik Roj Larsen, Steen Dissing, Per Bech
Dose-remission of pulsating electromagnetic fields as augmentation in therapy-resistant depression: a randomized, double-blind controlled study.
Acta Neuropsychiatrica 2014;

3. Per Bech, Lone Lindberg, Birgit Straasø, Erik Roj Larsen
2-year follow-up study of patients participating in our transcranial pulsating electromagnetic fields (T-PEMF) augmentation in treatment-resistant depression.
Acta Neuropsychiatrica 2015;

4. Ulrik L. Rahbek, Katerina Tritsaris and Steen Dissing. Interaction of low frequency pulsed electromagnetic fields with living tissues: biochemical responses and clinical results.
Oral Biosciences and Medicine, vol 2,1(29-40), 2005.

Rahbek et al PEMF.pdf (PDF file, 301 kB)

Re5-NTS brochure