Navamedic ASA:

15.6.2016 14:46:00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.