Godt salg - produktlansering påvirket lønnsomheten

2/18/2016 4:00:00 PM

Navamedic ASA satte salgsrekorder både i fjerde kvartal og for året 2015. Lønnsomheten ble imidlertid preget av introduksjonen av selskapets nye produkt Sippi.

Navamedic fikk en omsetning på 65,4 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 61,9 millioner kroner i det siste kvartalet av 2014. EBITDA for kvartalet endte på -0,1 millioner kroner, mot 5,3 millioner kroner det foregående året. Selskapets resultat etter skatt i kvartalet ble -10,9 millioner kroner mot -2,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2014.
Den svekkede lønnsomheten skyldes i hovedsak den internasjonale lanseringen av selskapets nye urinmålesysten for intensivpasienter, Sippi. Det nye produktet ble lansert i tredje kvartal og ble gjennom fjerde kvartal introdusert i flere nye markeder. Sippi er nå i testbruk ved sykehus i ni europeiske land og forventes å begynne å gi salgsinntekter i 2016.
For hele 2015 hadde Navamedic inntekter på 248,3 millioner kroner, som er en 11 prosent økning fra 2014. Sterkt påvirket av oppkjøpet av Observe Medical og lansering av selskapets produkt Sippi, endte Navamedics EBITDA på 8,8 millioner kroner, sammenlignet med en EBITDA på 15,7 millioner kroner i 2014. Resultat etter skatt for 2015 ble -10,9 millioner kroner mot -0,7 millioner kroner det foregående året.
I tiden fremover forventer Navamedic salgsvekst for sin nordiske virksomhet innen legemidler og helseprodukter. Selskapets hovedfokus i denne virksomheten er fortsatt styrking av marginene. Det nye produktet Sippi har potensial til å endre markedet innen overvåking av væskebalansen hos alvorlig syke pasienter. Parallelt med introduksjonen av Sippi i nye markeder pågår det en omfattende produktutvikling.
I løpet av 2016 vil Sippi bli i stand til å laste pasientdata automatisk inn i sykehusets datasystem.
For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Tom Rönnlund, telefon +46 727 320 321
Navamedic AS er et norsk medtech- og legemiddelselskap som leverer produkter til sykehus, apotek og handel i Norden og Benelux. Gruppens medtech-virksomhet har utviklet og introduserer nå den digitale urinmåleren Sippi®, neste generasjon urinmåler. Navamedics forretningsområde farmasi- og helseprodukter er distributør av produkter som blir levert av en rekke produsenter av legemidler. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA)
www.navamedic.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12