Navamedic ASA:

2/16/2016 4:04:00 PM

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.