Utsettelse av ordinær generalforsamling

5/25/2016 2:59:00 PM

Styret har besluttet at avholdelse av generalforsamling vil bli utsatt.

Ny innkalling vil følge med 3 ukers varslingsfrist.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt innen 30.6 2016.

Med vennlig hilsen

Johan Reinsli
Styreleder
Navamedic ASA


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12