Navamedic ASA:

6/15/2016 2:46:00 PM

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.