Valgkomiteens instilling til styresammensetning på generalforsamling 20 juni 2016

6/13/2016 2:49:00 PM

Selskapet har nylig lansert en avtale med Top Ridge Pharma Ltd. som innebærer et samarbeid mellom de to selskapene i Europa og Kina. Samtidig kommer Top Ridge Pharma Ltd inn som en stor eier i Navamedic. Valgkomiteen innstiller på at Huaizheng Peng, General Director of International Operation i China Medical System Holdings velges som nytt styremedlem.

Huaizheng Peng (53) er General Director of International Operation i China Medical System Holdings. Han har lang erfaring fra utvikling av legemiddelselskaper, finans og transaksjoner, og har tidligere blant annet vært partner i Hub Capital Partners og direktør i NCP Investment Management og Northland Capital Partners Ltd. Han har vært styremedlem i flere børsnoterte selskaper og er nå styremedlem i Helius Medical Technology Ltd (NASDAQ - USA) og Faron Pharmaceuticals (AIM- Finland). Han er britisk statsborger, utdannet lege, PhD, med tilleggsutdannelse innen finans.

Valgkomiteen innstiller videre på at Svein Erik Nicolaysen trer ut av styret som styremedlem, men at han fortsetter som fast møtende varamedlem. Dette for å sikre kontinuitet innen viktige kontrolloppaver styret innehar

Styret ved valgkomiteen vil fremme forslag til følgende styresammensetning på generalforsamling 20. juni:

· Johan Reinsli, styrets leder. På valg 2018

· Synne H. Røine, styremedlem. På valg 2018

· Patrik Hellström, styremedlem. På valg 2017

· Kari Stenersen, styremedlem. På valg 2017

· Huaizheng Peng, styremedlem. På valg 2018

· Svein Erik Nicolaysen, varamedlem. På valg 2017