Gennembrud i dansk depressionsbehandling:

11/3/2016 9:04:32 AM

Ny behandling klar til patienter med refraktær depression

Danske patienter med diagnosen refraktær depression får nu adgang til nyt, dansk behandlingskoncept, Re5-NTS. Behandling med Re5-NTS består af elektriske impulser, som genskaber nogle af hjernens naturlige felter og derved øger hjerneaktiviteten. Re5-NTS har vist signifikante resultater i kliniske studier, hvor mere end 3 ud af 4 opnår remission efter endt behandling (2). Re5-NTS introduceres i første omgang som behandlingstilbud på de psykiatriske afdelinger på hospitalerne i Ålborg, Aarhus, Odense, Glostrup, Hillerød og på Rigshospitalet.

Nu introduceres det nye behandlingskoncept Re5-NTS, til behandling af patienter med refraktær depression på en række danske hospitaler. Omkring 30% (6) af alle depressionsramte er diagnosticeret med refraktær depression, hvilket vil sige, at de ikke oplever tilstrækkelig effekt af den almindelige optimerede behandling. Denne gruppe patienter forbliver depressive trods behandling med medicinsk såvel som psykologisk behandling.
Re5-NTA udgør således en helt ny behandlingsmulighed, der kan føre til betydelig forbedret livskvalitet blandt en ellers udsat patientgruppe.

“Re5-NTS er en ny, innovativ og non-invasiv behandling til en gruppe patienter, der indtil nu ikke har haft en behandlingsmulighed. Re-NTS er udviklet og testet i Danmark og virker ved hjælp af Transkranielle Pulserende Elektro Magnetiske Felter - en teknik, der genskaber nogle af hjernens naturlige elektriske felter og aktiverer nerveceller og celler i kapillærerne. Dermed øges aktivitetsniveauet i hjernen, hvilket afhjælper depression”, fortæller Teddy Hebo Larsen, Managing Partner i Med Tech virksomheden, Re5 ApS.

3 ud af 4 opnåede remission i kliniske studier
I det første kliniske studie (3), som omfattede 50 patienter med diagnosen refraktær repression, viste behandling med Re5-NTS sig at være statistisk signifikant bedre sammenlignet med placebo. I et senere klinisk studie (2), som omfattede 65 patienter med diagnosen refraktær depression, opnåede 3 ud af 4 (73.5) % remission, hvilket vil sige, at de oplevede sig som raske efter at have modtaget behandling med Re5-NTS behandlingen i 30 minutter dagligt gennem 8 uger (56 dage). I begge studier oplevede de behandlede patienter stort set ingen bivirkninger bortset fra let og forbigående kvalme og udelukkende i begyndelsen af behandlingsforløbet. I et to års opfølgende studie viste det sig, at over 50 % af de remitterede patienter(4) fortsat var i remission.

Dansk forskergruppe bag kliniske studier
Grundforskningen (1) bag Re5-NTS er udført af professor, dr. scient. Steen Dissing, og hans forskergruppe på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum Instituttet, Københavns Universitet. De to kliniske studier bag Re5-NTS er udført af et team under ledelse af professor, overlæge, dr. med. Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Hillerød under Region Hovedstaden i samarbejde med Erik Roj Larsen, overlæge, klinisk lektor, speciallæge i psykiatri, Ph.d., Afdeling for Angst og Depression Q, Aarhus Universitetshospital i Risskov.

Re5-NTS blev i 2015 godkendt i hele EU samt i EFTA landene Island, Norge og Liechtenstein.

For yderligere information kontakt venligst:
Tom Rönnlund CEO Navamedic ASA, +46 727 320 321, tom.ronnlund@navamedic.com
Teddy Hebo Larsen, Managing Partner, Re5 ApS, +45 2092 5767, thl@re5.com
Gitte Lund, PR-konsulent, G Public Relations, +45 5050 8202, gitte@g-pr.dk

Om Re5-NTS
Behandling med Re5-NTS består af en puls-generator og en hjelm med 7 strømførende spoler, der overfører elektriske impulser til hjernen gennem pulserende elektromagnetiske felter.
De 7 spoler placeres på hovedet af patienten, således at impulserne aktiverer hjernens neuroner og støtteceller, hvilket medfører en øget neural aktivitet. Re5-NTS anvendes som supplerende behandling i kombination med standard farmaceutisk behandling af refraktær depression og skal foretages 30 minutter dagligt i 8 uger (56 dage). Den eneste registrerede bivirkning i forbindelse med Re5-NTS behandlingen har været en forbigående let kvalme i begyndelsen af behandlingsforløbet. I de kliniske studier med Re5-NTS har patienterne oplevet en øget tolerance over for bivirkninger ved almindelige antidepressiva.

Om refraktær depression
Omkring 150.000 danskere lider af depression, og mere end hver 6. dansker (17-18%) rammes af en depression i løbet af livet - kvinder oftere end mænd (5). Depression er en af de hyppigste årsager til langvarig sygemelding. Omkring 30% (6) af de patienter, der lider af depression (major depression), bliver resistente overfor den medicinske behandling, hvilket betegnes som refraktær depression. Det betyder, at den almindelige optimerede antidepressive behandling – medicinsk såvel som psykologisk – ikke har tilstrækkelig effekt, hvorved patienten stadig er depressiv med lav livskvalitet både privat og professionelt. Depression koster hvert år det danske samfund 4.3 milliarder kr. (7) grundet udgifter til behandling og pleje af patienter samt på grund af tabt arbejdskraft.

Om Navamedic ASA
Re5-NTS lanceres på danske psykiatriske hospitaler af firmaet Navamedic ASA.
Navamedic ASA, er et norsk medicinal- og medikoteknisk firma, som markedsfører produkter til behandling af en lang række sygdomme i Norden. Navamedic ASA er den nordiske repræsentant for produkter for ca. 20 medicinalfirmaer og medikotekniske firmaer.
Navamedic ASA er noteret på den norske børs, Oslo Stock Exchange (ticker: NAVA).
http://www.navamedic.com

Om Re5® ApS.
Re5 ApS er en dansk, privatejet Med Tech virksomhed, som blev etableret i år 2000.
Re5 ApS har stået for udviklingen af det nye og innovative behandlingskoncept, Re5-NTS, til behandling af refraktær depression.
Ref.:

1. Rahbek, UL,Tritsaris, K and Dissing, S.
Interaction of low frequency pulsed electromagnetic fields with living tissues: biochemical responses and clinical results.
Oral Biosciences & Medicine, 2005, 29-40. 2005

Rahbek et al PEMF.pdf (PDF document, 301 kB)

2. Straasø, B, Lauritzen, L, Lunde, M, Vinberg, M, Lindberg, L, Roj Larsen, E, Dissing, S, Bech, P.
Dose-remission of pulsating electromagnetic fields as augmentation in therapy-resistant depression: a randomized, double blind controlled study.
Acta Neuropsychiatr. 26(5): 272-9. 2014

3. Martiny K., Lunde M., Bech P.
Transcranial low voltage pulsed electromagnetic fields in patients with treatment-resistant depression.
Biological Psychiatry. 2010; 68; 163-168, 2010

4. Bech, P, Lindberg, L, Straasø, B, Roj Larsen, E.
2-year follow-up study of patients participating in our transcranial pulsating electromagnetic fields (T-PEMF) augmentation in treatment-resistant depression.
Acta Neuropsychiatr. 27(2): 119-25. 2015.

5. http://depressionsforeningen.dk/hvad-er-depression/

6. GREDEN JF, RIBA MB, MCINNIS MG, eds. Treatment
Resistant Depression: A Roadmap for Effective Care.
Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2011.

7. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/