Åtte nye produkter i Navamedics portefølje

Navamedics heleide datterselskap Vitaflo Scandinavia har inngått en distribusjonsavtale med britiske Vitaflo International Ltd (Nestlé) for åtte nye ernæringsprodukter. Dette øker Vitaflos portefølje til mer enn 65 patenterte legemidler og helseprodukter.

De nye produktene er alle kosttilskudd som benyttes av pasienter med forstyrrelser i sin forbrenning. De fleste av disse pasientene har behov for livslang behandling for å regulere forbrenningen.

Tilveksten vil ytterligere styrke Vitaflo Scandinavias posisjon innen dette segmentet og understøtter en fortsatt høy salgsvekst for selskapet.

Til tross for felles navn og opphav, er Vitaflo International (Nestlé) og Vitaflo Scandiavia i dag to ulike selskaper med forskjellige eiere.

Navamedics datterselskap Vitaflo Scandinavia er en nordisk distributør av mer enn 65 patenterte legemidler og helseprodukter fra mer enn 20 produsenter. Selskapet hadde en salgsvekst på 29 prosent i 2011, fulgt av en 22 prosent vekst i første kvartal 2012.

For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Olof Milveden, telefon +46 733 463 736.

Navamedic ASA er et norsk legemiddelselskap. Gjennom datterselskapet Vitaflo Scandinavia er Navamedic en distributør av en lang rekke kosttilskuddsprodukter og legemidler i det nordiske markedet. Navamedic bygger for tiden opp en virksomhet for generiske legemidler rettet mot de nordiske, nederlandske og belgiske markedene. Denne virksomheten er basert på et samarbeid med sørafrikanske Aspen Healthcare. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12