Navamedic ASA:

16.02.2016 16:04:00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.