Portefølje

Navamedic er et av Skandinavias raskest voksende selskaper innen speciality pharma. Konsernet opererer i to forretningsområder, Medtech Business og Pharma and Healthcare Business.

Våre Produkter

Porteføljen inkluderer originale, generiske og patenterte legemidler samt medisinsk utstyr. Produktene blir solgt til sykehus, gjennom apotek og direkte til medisinske fagpersoner.

Porteføljen med forbrukerpleieprodukter omfatter en rekke reseptfrie legemidler og helsepleieprodukter, som hovedsakelig selges gjennom apotek. Porteføljen inkluderer både varemerker som eies av og varemerker som er lisensiert til Navamedic. Fremtidig salg er sikret gjennom avtaler med apotekkjeder i Norden.

Medtech

Navamedic Medtechs visjon er å utvikle innovative medisintekniske produkter som er til nytte for både pasienter og sykehuspersonale.

I Navamedic Medtech har vi en sterk overbevisning. Vi hjelper våre kunder og deres pasienter gjennom utforming av innovativt medisinteknisk utstyr. Fra kontoret i Gøteborg server vi det internasjonale markedet med produkter som er fremstilt i EU. Vår ambisjon er å produsere lokalt og drive forretning globalt.

Medisinsk Ernæring

Segmentet medisinsk ernæring omfatter produkter til behandling av medfødte stoffskiftesykdommer (IEM). Navamedic AB er nordisk distributør for selskapet Vitaflo International Ltd med base i Storbritannia. Vitaflo International har over 30 års erfaring med tilvirking av produkter for medfødte stoffskiftesykdommer(IEM). Nedenfor ser du våre produktområder.