Medisinsk Ernæring

Segmentet medisinsk ernæring omfatter produkter til behandling av medfødte stoffskiftesykdommer (IEM). Navamedic AB er nordisk distributør for selskapet Vitaflo International Ltd med base i Storbritannia. Vitaflo International har over 30 års erfaring med tilvirking av produkter for medfødte stoffskiftesykdommer(IEM). Nedenfor ser du våre produktområder.