Medtech

Navamedic Medtechs visjon er å utvikle innovative medisintekniske produkter som er til nytte for både pasienter og sykehuspersonale.

I Navamedic Medtech har vi en sterk overbevisning. Vi hjelper våre kunder og deres pasienter gjennom utforming av innovativt medisinteknisk utstyr. Fra kontoret i Gøteborg server vi det internasjonale markedet med produkter som er fremstilt i EU. Vår ambisjon er å produsere lokalt og drive forretning globalt.