Konsumentprodukter

Porteføljen inkluderer originale, generiske og patenterte legemidler samt medisinsk utstyr. Produktene blir solgt til sykehus, gjennom apotek og direkte til medisinske fagpersoner.

Porteføljen med forbrukerpleieprodukter omfatter en rekke reseptfrie legemidler og helsepleieprodukter, som hovedsakelig selges gjennom apotek. Porteføljen inkluderer både varemerker som eies av og varemerker som er lisensiert til Navamedic. Fremtidig salg er sikret gjennom avtaler med apotekkjeder i Norden.