• Navamedic ASA: Q2 and first half 2019 financial results

    Läs mer
  • Nyhet

    Navamedic’s prescription pharmaceutical for treatment of obesity draws Nordic media attention

    Läs mer
  • Presentations

    Läs mer

Portfölj

Våra Produkter

Portföljen innefattar original, generiska och patenterade läkemedel liksom medicinteknisk utrustning. Produkterna säljs till sjukhus, via apotek och direkt till yrkesutövare inom vården.

Portföljen för konsumentvårdprodukter innefattar ett stort urval av icke receptbelagda läkemedel och hälsovårdsprodukter som huvudsakligen säljs via olika apotek. Portföljen innefattar både märken som ägs av Navamedic och sådana som är licensierade från andra företag. Framtida försäljning säkras genom avtal med apotekskedjor i de nordiska länderna.

Medtech

Navamedic Medtechs vision är att utveckla innovativa medicintekniska produkter som är till nytta för såväl patienter som sjukvårdspersonal.

På Navamedic Medtech har vi en stark övertygelse: Vi hjälper våra kunder och deras patienter genom utformning av innovativ medicinteknisk utrustning.
Från vårt kontor i Göteborg förser vi den internationella marknaden med produkter som tillverkats inom EU. Vår ambition är att producera lokalt och verka globalt.

Medicinsk nutrition

Segmentet medicinsk nutrition omfattar produkter för behandling av medfödda ämnesomsättningssjukdomar (IEM). Navamedic AB är nordisk distributör åt företaget Vitaflo International ltd med bas i Storbritannien.
Vitaflo International har över 30 års erfarenhet av att tillverka produkter för medfödda ämnesomsättningssjukdomar (IEM). Nedan hittar du våra produktområden.

Nutrition Bestallningslista 20190430.pdf (PDF-dokument, 52 kB)

Beök vitafriendspku för mer information om PKU och recpet med lågprotein

Navamedic ASA är ett norskt företag inom medicinteknik och läkemedel som säljer produkter till sjukhus och apotek på marknaderna i Norden och Benelux. Koncernens medicintekniska affärsverksamhet har utvecklats, och för närvarande lanseras nästa generations digitala urinmätare Sippi®.
Inom Navamedics affärsverksamhet för läkemedel och hälso- och sjukvård saluförs produkter som tillhandahålls av ett antal läkemedelstillverkare. Navamedic är listat på Oslobörsen (tickersymbol: NAVA).

Företaget bedriver verksamhet inom fyra områden: Medicin Teknik, Läkemedel, Medicinsk Nutrition samt Konsumentvård med utgångspunkt i relationen till ett antal tillverkare av farmaceutiska produkter.