Navamedic ASA:

2016-02-16 16:04:00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.