Avholdt generalforsamling - korrigert oppmøteprosent

2016-06-28 14:14:00

Avholdt generalforsamling - korrigert oppmøteprosent
Posted on 28 June, 2016
Navamedic ASA avholdt ordinær generalforsamling den 20 juni. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets/valgkomiteens forslag; likevel slik at styrets forslag om styrefullmakt til å utstede aksjer ved rettede emisjoner (utenfor incentivprogram for ansatte) ble trukket av styret med
generalforsamlingens tilslutning.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt med en korrigering i sak 1 - oppmøteprosent, og vil gjøres tilgjengelig på www.navamedic.com.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12