Navamedic ASA:

2016-06-15 14:46:00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.