Om Sippi®

Navamedic Medtech lanserar vår första produkt till sjukvården.
Sippi® är en unik, digital urinmätningssytem.

Navamedic Medtech lanserar vår första produkt inom medicinteknik - Sippi®.

Sippi® är ett urinmätningssystem bestående av en basenhet, Sippi® Base Unit och en steril engångsenhet, Sippi® Disposable Unit, som kopplas mot patientens urinkateter.
I basenheten finns ett sensorsystem som mäter vätskenivån och Sippicoat®, en kapsel med silikonolja som inhiberar biofilm.

Sippi® Base Unit är förberedd för trådlös kommunikation med en extern mottagare, till exempel en patientterminal som kommunicerar med ett patientdatasystem eller läsplatta.