Glycosade®

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Glycosade är en specialprocessad majsstärkelse för barn och vuxna med glykogenos

För mer information om läkemedlet vänligen besök Fass.se