MSUD Gel™

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

MSUD Gel. Proteinersättning i pulverform till barn med Maple syrup urine disease (MSUD). Innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen. Innehåller inte aminosyran valin, leucin samt isoleucin.

För mer information om läkemedlet vänligen besök Fass.se