Lipistart™

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Modersmjölkersättning med hög andel MCT-fett för personer med LCHAD/VLCAD. Kan även användas för kostbehandling av fettmalabsorption.

För mer information om läkemedlet vänligen besök Fass.se