Renament®

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Renament är ett energitätt kosttillägg anpassat
för njurpatienter i dialys. Renament® har ett lågt
innehåll av elektrolyter.

För mer information om läkemedlet vänligen besök Fass.se