Medtech

Navamedic Medtechs vision är att utveckla innovativa medicintekniska produkter som är till nytta för såväl patienter som sjukvårdspersonal.

På Navamedic Medtech har vi en stark övertygelse: Vi hjälper våra kunder och deras patienter genom utformning av innovativ medicinteknisk utrustning.
Från vårt kontor i Göteborg förser vi den internationella marknaden med produkter som tillverkats inom EU. Vår ambition är att producera lokalt och verka globalt.