Woulgan®

Woulgan® är en avancerad sårprodukt som reaktiverar stagnerande sårläkning.
- Bidrar till en optimalt fuktig sårmiljö
- Snabbare sårläkning
- Lätt att använda
- Kostnadseffektiv

Woulgan Bioactive Beta-Glucan Gel är en behandling för alla sår där läkningsprocessen har stannat av. Woulgan har en unik formula som aktiverar den avstannade läkningen och påskyndar läkningsprocessen.
Woulgan ger fuktig sårläkning, stöder den autolytisk debridering och innehåller SBG (Soluble Beta-Glucan). SBG är lösliga betaglukaner som modulerar det medfödda immunförsvaret genom att aktivera makrofager och andra fagocytiska celler som har specifika cellreceptorer för SBG.

Woulgan är avsett som primärbehandling av avstannad läkning i torra till måttligt vätskande sår, till exempel:

  • Diabetiska fotsår
  • Bensår
  • Trycksår
  • Öppna postoperativa sår
  • Delhudsbrännskador
  • Transplantat och tagställen
  • Skrapsår och rivsår

Besök Woulgan hemsida

För mer information om läkemedlet vänligen besök Fass.se