Nitrolingual®

Nitrolingual® 0,4 mg/dos sublingualspray.

För mer information om läkemedlet vänligen besök Fass.se