GEPAN® instill

GEPAN® instill
Kondroitinsulfat lösning 2 mg/ml (0,2 %) för instillation i urinblåsan
Gepan instill - dokumenterad effekt vid:
- överaktiv blåsa
- interstitiell cystit
- strålningscystit
- recidiverande cystit
Snabb symptomlindring
Tidsbesparande
Kostnadseffektiv
Enkel behandling med förfylld 40 ml spruta

För mer information om läkemedlet vänligen besök Fass.se